2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince, İlimizde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Toplanma alanı, miting alanı, dağılma güzergahı, yürüyüş güzergahı ile afiş ve pankart asma yerleri ilanen duyurulur.
 
Liste 1